हामीले अन्य एकाण्टिङ्ग सफ्टवयर प्रशिक्षण गराए जसरी यस e-Banking Software को पुरा फिचर्स सहित सहकारी र फाइनान्स मा स्थापित गर्ने ग्यारेन्टिका साथ तपाइलाई यो तालिमको ब्यवस्था गरि कुशल कर्मचारीको रुपमा काम गर्न सक्ने बनाउनेछाै । जसमा निम्न मुख्य फिचर्स को बारेमा प्रशिक्षण दिइनेछ।

Saving Modules
Loan Modules
Accounting Modules
Reporting Modules
Microfinance Modules
Sales & Purchase Modules
Remittance Module
Vault-Teller Module

Other Features:

✅ Collector Mobile App

✅ Management Mobile Reporting App

✅ Member Mobile Banking App

✅ नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषा

✅ सम्पूर्ण लेखा तथा चारखाता प्रणाली

✅ PEARLS तथा Loan Aging रिपोर्ट

✅ चेक प्रिष्ट, रिसिप्ट प्रिष्ट, वोर्ड

✅एक्सेल PDF एक्सर्पोट

✅ 150 वटा भन्दा बढी रिंर्पोटहरु

✅ SMS Alert System

✅ Branch व्यवस्थापन

✅ One click fiscal year closing

Categories: Softwares

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *