यस स‌स्थाले बिगत लामो समयदेखि बैङ्कि्ग तथा एकाउण्टिङ्ग कोर्ष गराउदै आएको छ । हाल Accounting Course को Tally र सहकारी तथा बित्तिय संस्थाको लागि प्रयोग गरिने आधिकारिक सफ्टवयर eBanker Software दुबै सिक्दा विशेष सहुलियत मुल्य रु.12,000/-मा सिकाइने जानकारी गराउदछौ ।

Course Fee NPR 8000/-
Course Fee NPR 7000
Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *