e-Banker Co-operative Software सहकारीको लागि

हामीले अन्य एकाण्टिङ्ग सफ्टवयर प्रशिक्षण गराए जसरी यस e-Banking Software को पुरा फिचर्स सहित सहकारी र फाइनान्स मा स्थापित गर्ने ग्यारेन्टिका साथ तपाइलाई यो तालिमको ब्यवस्था गरि कुशल कर्मचारीको रुपमा काम गर्न सक्ने बनाउनेछाै । जसमा निम्न मुख्य फिचर्स को बारेमा प्रशिक्षण दिइनेछ। Saving ModulesLoan ModulesAccounting ModulesReporting ModulesMicrofinance ModulesSales & Read more…