Special Offer in Accounting & Banking Course

यस स‌स्थाले बिगत लामो समयदेखि बैङ्कि्ग तथा एकाउण्टिङ्ग कोर्ष गराउदै आएको छ । हाल Accounting Course को Tally र सहकारी तथा बित्तिय संस्थाको लागि प्रयोग गरिने आधिकारिक सफ्टवयर eBanker Software दुबै सिक्दा विशेष सहुलियत मुल्य रु.12,000/-मा सिकाइने जानकारी गराउदछौ ।